Vzpomínka na podle mě nejzdařilejší část filmu Animatrix – dvoudílný „večerníček“ – The Second Renaissance…