Tímto prezentuji svoji čistě osobní zkušenost s portálem Rejstrikfirem.cz a jeho majitelem. Aktualizováno v září 2015, na základě výzvy od majitele toho projektu, viz níže.

Původní text na této stránce – rok 2009

V roce 2009 jsem zde popsal to, co jsem našel na internetu k projektu Rejstrikfirem.cz (firma Topinternet.cz, protože se ke mě dostala faktura na zpětné zaplacení prezentace na webu rejstrikfirem.cz. Na internetu jsem se dočetl, že takové faktury chodí mnoha lidem a firmám a řada lidí se proti tomu chce bránit, protože registraci prováděli s dojmem, že je to zdarma, nárokované částky jsou vysoké, nároky a argumentace je prý nátlaková a neseriózní. Vzhledem k tomu, že mi přišla v roce 2015 od majitele Topinternet.cz výzva ke stažení tohoto článku, tak svůj osobní dojem neuvádím, berte to tak, že můj osobní dojem byl takový, že jsem napsal tento příspěvek a není mým cílem kohokoli poškodit uváděním informací, které nejsou pravda.

Na internetu je k nalezení řada zdrojů k této kauze, řadu let zpětně. Ve výzvě ke stažení tohoto článku mi bylo psáno, že i uvádění odkazů na tyto stránky je prý poškozující.. :) tak nevím, mě to tak nepřijde… posudek ať si udělá každý sám…

Ale dobře, informace k tématu si najde člověk jednoduše i tak, že použije google.cz – a je jedno, zda si do google.cz zadám výraz „Rejstříkfirem.cz“ (google link) nebo „Topinternet.cz“ (google link).
Znovu dodávám, že to jsou odkazy s názvem firmy, které jsem dal do Google.cz a neříkám tím, že ta firma je tzv. katalogový podvod (google link, pokud by vás tento termín zajímal, nechť posoudí každý sám)

P.S.: na českém internetu ještě funguje vyhledávač Seznam.cz, který dává někdy jiné výsledky vyhledávání než Google.cz.. tím samozřejmě opět nikoho nenavádím k tomu aby si o firmě topinternet dohledával nějaké informace nebo si o ní cokoliv myslel :).

Z daných informací, které jsem našel na Google jsem si udělal čistě osobní názor, který nikomu nenutím a je čistě můj a to tento: nedělat si z toho těžkou hlavu a neřešit to… a protože nechci nikomu podsouvat, co tím myslím, tak si pod tím názorem představte cokoli :). Rozhodně tím nijak, ale vůůůbec nijak ani trochu trošičku opravdu nenavádím firmy aby vypovídaly firmě topinternet.cz smlouvy a ignorovaly jejich výzvy… vůbec, fakt, ani trochu… :).

P.S.S. zajímalo by mě čistě osobně, zda firma Topinternet požaduje stažení i třeba reportáže ČT (k prohlédnutí zde) – čímž ale opět nijak netvrdím, že reportáž veřejnoprávní televize je pravdivá a nikomu nedoporučuju aby se podle ní choval :), naopak, pokud je lživá, tak držím palce pánovi v jeho „boji s režimem“ :).

Update 2015 – výzva ke stažení tohoto článku

Přijde mi „fér“ uvést sem i text, který mi přišel a přiměl mě k update tohoto článku. Právě proto, že jakkoli se mě osobně může zdát, že jde o nějaký automatický email, který je psán vyhrožující formou, tak druhá strana nechť také dostane prostor :). Posuďte sami, co je mi psáno na základě toho, že jsem zveřejnil svoji osobní zkušenost – přišlo to od majitele té firmy, ne od nějakého oficiálního právníka – tzn. pravost té argumentace a jeho výklad „práva“ nemám nijak ověřený a nevím, zda to tak vůbec je… jen čistě přeposílám, co mi napsal:

Věc: výzva ke stažení poškozujícího obsahu Vámi provozovaných internetových stránek.

Vážení, jako provozovatelé internetového obsahu na adrese: http://www.f99.cz/

a těchto stránkách zveřejňujete údaje o mé osobě a obchodních společnostech, ve kterých jsem statutárním orgánem.

Z právního hlediska je irelevantní, zda jste tento obsah přejali z jiných internetových stránek, či na tyto stránky odkazujete nebo zda jste autory nebo spoluautory uvedeného obsahu. Tímto Vám oznamuji, že zveřejňování tohoto zjevně poškozujícího, zkresleného a nepravdivého obsahu považuji za protiprávní a proto Vás vyzývám, abyste neprodleně ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne obdržení této výzvy uvedený obsah z www stránek, kterých jste provozovatelé, odstranili.

V případě, že z Vaší strany k odstranění uvedeného obsahu ve stanovené lhůtě nedojde, Vám oznamuji, že Vaše jednání budu považovat za ztotožnění se a souhlas s uvedeným obsahem a tím i k naplnění skutkových podstat trestných činů ve smyslu ust. § 181, odst. 1), § 184, odst. 2) trestního zákona a neprodleně zahájím právní kroky s touto skutečností související.

Dále Vás upozorňuji, že každý má právní povinnost mimo jiné zabránit páchání trestného činu, pokud se tak děje. V případě, že tak neučiní, může být jeho jednání posuzováno např. i jako podílení se na trestném činu či nepřekažení trestného činu. V některých případech již informace zveřejňované o mé osobě a společnostech uvedeného charakteru nabývají a došlo již i k opakovaným případům cyberšikany vůči mé osobě s výhružkami fyzickou likvidací, zničením, likvidací pracovního i osobního života a to ze strany jedince, který je hlavním propagátorem této poškozující kampaně vůči mé osobě.

Upozorňuji Vás dále na skutečnost, že informace, které obsahují odkazy, které na svých www stránkách zveřejňujete, jsou informacemi neověřenými, nepravdivými, poškozujícími, zkreslenými a zcela ignorujícími základní pravidla hospodářské soutěže i dobrých mravů. Řada zveřejňovaných informací v uvedených článcích dále naplňují podstatu ust. § 4, pism. a), zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v této věci budu taktéž v případě ignorace této výzvy z Vaší strany zvažovat právní kroky ve smyslu ust. § 44 uvedeného zákona.

Oznamuji Vám, že klienti společnosti TopInternet s.r.o. podávají výpovědi objednaných služeb s tím, že odkazují na obsah Vaší internetové prezentace, který je důvodem podání výpovědi. Tím Vaše společnost dle mého názoru způsobuje společnosti TopInternet s.r.o. škodu, která bude vyčíslena a uplatněna soudní cestou, pokud nedojde k odstranění shora uvedeného obsahu v požadovaném termínu.

Dále Vás upozorňuji, že obvinění a tvrzení zveřejněná na Vašich internetových stránkách vůči mé osobě a společnosti TopInternet s.r.o. šetřila Policie ČR a věc odložila s tím, že ze strany mnou řízené společnosti ani mé osoby nedošlo k porušení zákona. PČR spolu se soudy ČR jsou jediné kompetentní orgány, které mohou ve věci rozhodnout. S ohledem na tuto skutečnost v případě, že obsah shora uvedených stránek nebude odstraněn v požadované lhůtě, budu ponechání tohoto obsahu považovat za souhlas s obsahem daných stránek a tedy za podílení se na shora uvedebé trestné činnosti. Dále Vám oznamuji, že pokud nedojde k odstranění tohoto obsahu v požadované lhůtě, bude ve věci na Vaši společnost podáno trestní oznámení a současně i žaloba na náhradu způsobené škody.

Žádám o zprávu o odstranění shora uvedených stránek bezprostředně po odstranění tohoto obsahu.

Na základě této soukromé výzvy jsem původní obsah odstranil a nahradil aktuálním shrnutím své zkušenosti… Požadavek na zprávu tomu pánovi o tom, jak jsem zareagoval jsem si dovolil ingorovat, protože si myslím, že nemá právo po mě toto vyžadovat :)